OR เปิดทิศทางการดำเนินธุรกิจ ปี 2566 มุ่งขยายธุรกิจไลฟ์สไตล์

OR เปิดทิศทางการดำเนินธุรกิจ ปี 2566 มุ่งขยายธุรกิจไลฟ์สไตล์ เสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจเดิม พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่

นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR พร้อมด้วย นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ OR และ นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารการเงิน OR ร่วมแถลงผลการดำเนินงานปี 2565 และทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2566 มุ่งประสานธุรกิจพลังงานและไลฟ์สไตล์ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศของ OR ผ่านการเสริมความเข้มแข็งของแต่ละธุรกิจให้สามารถตอบโจทย์วิถีชีวิตแห่งอนาคต รวมถึงผนึกกำลังทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม ปตท. พร้อมเปิดประตูความร่วมมือสู่การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

ธุรกิจ

นายดิษทัต เปิดเผยว่า จากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวทำให้ ปี 2565 ภาพรวมปริมาณขายปรับเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจ ส่งผลให้ OR มีรายได้ขายและบริการเพิ่มขึ้น 54.3% และยังคงรักษาความเป็นผู้นำในตลาด โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 43.2% และได้ติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า “EV Station PluZ” แล้วทั้งสิ้นจำนวน 302 แห่ง (หรือ 909 หัวชาร์จ) และได้ร่วมกับพันธมิตรที่หลากหลายในการขยายเครือข่าย EV Station PluZ ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวกสบาย เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) นอกจากนี้ ยังได้ส่งมอบโอกาสผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ อาทิ การสร้างรายได้ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสครอบคลุมกลุ่มผู้สูงวัย ผู้บกพร่องทางการได้ยินและการเรียนรู้ ให้มีรายได้จากการทำงานเป็นบาริสต้า ผ่านร้าน Cafe Amazon for Chance แล้วกว่า 137 คน การจัดโครงการพื้นที่ปันสุขและตลาดเติมสุข ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและชุมชนให้สามารถนำผลผลิตมาจำหน่ายในพื้นที่สถานีบริการ PTT Station ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดจนการรับซื้อผลผลิตการเกษตรที่ล้นตลาดเพื่อมาจัดกิจกรรมให้กับลูกค้าที่เติมน้ำมัน ช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนจากการขายสินค้ามากกว่า 15.6 ล้านบาท เป็นต้น

สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2566 OR มุ่งมั่นสานต่อและผลักดันวิสัยทัศน์ “Empowering All toward Inclusive Growth” ให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้เตรียมงบลงทุนจำนวน 31,197 ล้านบาท มุ่งเน้นการขยายและสร้างความแข็งแกร่งของ Business Value Chain ของ กลุ่มธุรกิจ Lifestyle โดยจัดสรรงบประมาณจำนวน 14,193 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 45% ของงบลงทุน สำหรับขยายสาขาร้าน Cafe Amazon และร้าน Texas Chicken รวมไปถึงการแสวงหาพันธมิตรและการลงทุนใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบ โดยนอกจากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (F&B) แล้ว OR ยังให้ความสำคัญในกลุ่มธุรกิจด้าน Health & Wellness และ Tourism ด้าน กลุ่มธุรกิจ Mobility มุ่งรักษาความเป็นผู้นำใน Mobility Ecosystem ทั้งในแง่การขยายสาขา PTT Station และ EV Station PluZ รวมถึงการผลักดันให้เกิดความร่วมมือในธุรกิจ EV ของกลุ่ม ปตท. อย่างเป็นระบบ รวมไปถึงการลงทุนใน Green Energy เพื่อเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของแหล่งพลังงาน ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะต้องการพลังงานชนิดใดสำหรับการเดินทาง เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ โดยจัดสรรงบประมาณจำนวน 6,799 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 22% ของงบลงทุน

สำหรับ กลุ่มธุรกิจ Global ยังคงมุ่งขยายการลงทุนในการเปิด PTT Station และ Cafe Amazon ผ่านบริษัทในเครือในต่างประเทศ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในประเทศที่ OR ได้เข้าไปดำเนินการแล้ว พร้อมแสวงหาโอกาสในการลงทุนในประเทศใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพ โดยจัดสรรงบประมาณจำนวน 4,954 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 16% ของงบลงทุน ส่วน กลุ่มธุรกิจ OR Innovation มุ่งแสวงหาธุรกิจใหม่เพื่อต่อยอดธุรกิจในปัจจุบัน โดยกำหนดหลักเกณฑ์ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างนวัตกรรมในแบบฉบับของ OR เพื่อเป็นต้นแบบขององค์กรสมัยใหม่ และทำให้ OR เติบโตไปพร้อมกับผู้คนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนในนวัตกรรมเพื่อพัฒนาโมเดลทางธุรกิจใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจัดสรรงบประมาณจำนวน 5,251 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 17% ของงบลงทุน

ทั้งนี้ OR ยังให้ความสำคัญกับสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่าน SDG ในแบบฉบับของ OR เพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย OR 2030 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย S – SMALL โอกาสเพื่อคนตัวเล็ก D – DIVERSIFIED โอกาสเพื่อการเติบโตทุกรูปแบบ และ G – GREEN โอกาสเพื่อสังคมสะอาด โดยล่าสุด OR ได้รับการคัดเลือกจาก S&P Global ให้อยู่ในทำเนียบธุรกิจที่มีความยั่งยืน “The Sustainability Yearbook 2023” กลุ่มธุรกิจ Retailing ภายหลังจาก OR เข้าร่วมประเมินความยั่งยืนในระดับสากลในปีแรกที่เข้าร่วม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการดำเนินงานด้านความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ของ OR ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม มิติเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการ สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินระดับสากลของ DJSI (Dow Jones Sustainability Indices)

ติดตามข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ : AIS เปิดตัว E-Waste+ แอปกระตุ้นให้ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ถูกที่ อนาคตจะนำคะแนนการทิ้งมาแลกเป็น พอยต์ได้

อิหร่านแบล็กลิสต์เจ้าหน้าที่ระดับสูงยุโรป ตอบโต้บัญชีดำอียู

รัฐบาลอิหร่านคว่ำบาตรรัฐมนตรีฝรั่งเศส และบุคคล ตลอดจนหน่วยงานอีกหลายแห่ง เพื่อตอบโต้มาตรการแบบเดียวกันของสหภาพยุโรป

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน เมื่อวันที่ 22 ก.พ. ว่ากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการณ์ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ขึ้นบัญชีดำบุคคลและหน่วยงานรวม 36 รายชื่อ จากแบ่งเป็นบุคคล 15 คน และหน่วยงาน 13 แห่งจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ( อียู ) และบุคคลสัญชาติสหราชอาณาจักร 8 คน “เนื่องจากให้ความสนับสนุนแก่กลุ่มก่อการร้าย การก่อการร้าย การแทรกแซงกิจการภายใน และการกระตุ้นให้เกิดความรุนแรง” โดยผู้ที่อยู่ในรายชื่อรวมถึง นางอิซาเบล โรม รัฐมนตรีด้านความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศของฝรั่งเศส

ทันโลกข่าวต่างประเทศ

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวของรัฐบาลเตหะราน เกิดขึ้นหลังอียูประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา อายัดทรัพย์สินและระงับการออกวีซ่า ให้แก่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรม นอกเหนือจากบุคคลอีก 30 คน และองค์กรอีกสองแห่ง ฐานมีความเกี่ยวข้องกับการประท้วง ซึ่งยืดเยื้อตั้งแต่เดือนก.ย. ปีที่แล้ว โดยมีชนวนเหตุจากการที่น.ส.มาห์ซา อมินี หญิงสาววัย 22 ปี เสียชีวิตระหว่างอยู่ภายในการควบคุมตัวของตำรวจศีลธรรม

ติดตามข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ : “โจ ไบเดน” แถลงนโยบายประจำปี เรียกร้องคองเกรสจับมือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

ส่องตัวอย่างใหม่ Redfall ดีเดย์ยกพลขึ้นเกาะห่าผีกลางปีนี้

ส่องตัวอย่างใหม่ Redfall ดีเดย์ยกพลขึ้นเกาะห่าผีกลางปีนี้

Bethesda Softworks และทีมพัฒนาเกม Arkane Studios Austin มีตัวอย่างใหม่ของ Redfall เกม open-world cooperative FPS มาป้ายยากันอีกแล้ว เป็นคลิปที่จะพาเกมเมอร์ไปรู้จักกับโลกของผีดูดเลือดบนเกาะซึ่งถูกตัดขาดและแสงอาทิตย์ส่องไม่ถึง

วิธีเล่นเกมส์

Redfall ใช้เกมเพลย์ระดับซิกเนเจอร์ของสตูดิโอ Arkane ทีมงานเบื้องหลังเกมระดับรางวัลชนะเลิศอย่าง Prey และ Dishonored มีความเป็นชู้ตเตอร์สายแอคชั่นที่ขับเคลื่อนด้วยเนื้อหาสุดน่าติดตาม ผู้เล่นจะได้ไปเยือนเมืองบนเกาะ Redfall เพื่อทำภารกิจสุดอันตรายในการคลี่คลายปริศนาการปรากกฏตัวของกองทัพผีดูดเลือด เกมสล็อตเดิมพันขั้นต่ำ1บาท โหมดการเล่นมีทั้งแบบเล่นโซโล่และ co-op 4 ผู้เล่น มีระบบปรับแต่งและอัปเกรดความสามารถของตัวละคร มีอาวุธมหาประลัยให้เลือกใช้งานจุใจ

กำหนดสาดกระสุนลุยนรกแวมไพร์จะเปิดฉากบนแพลตฟอร์ม Xbox Series และ PC (ผ่าน Steam, Epic Games Store และ Microsoft Store) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2023

อัพเดทข่าวเกมส์ แนะนำข่าวเพิ่มเติม คลิ๊กได้เลย >>> เกมแอคชั่นสุดไซไฟ Scars Above เปิดปรากฏการณ์ดาวยักษ์เอเลี่ยนเยือนโลกกุมภาพันธ์นี้

เป๊ปโต้เสียงวิจารณ์จับแบร์นาร์โด้เล่นแบ็กซ้าย

เป๊ป กวาร์ดิโอล่า ผู้จัดการทีม แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ปกป้องเสียงวิจารณ์กับการจับ แบร์นาร์โด้ ซิลวา เล่นแบ็กซ้ายบ่อยครั้งในช่วงหลัง

แบร์นาร์โด้ ถูกโยกไปเล่นแบ็กซ้ายในหลายครั้งซึ่งรวมถึงเกมลีกล่าสุดที่เสมอ ฟอเรสต์ 1-1 ซึ่งดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสเป็นคนทำประตูนำ 1-0 แต่ประตู 1-1 ที่ ฟอเรสต์ ยิงคืนได้ก็มาจากการเจาะเกมรับฝั่งที่ แบร์นาร์โด้ รับผิดชอบก่อนจบที่การแปจ่อๆ ของ คริส วู้ด

เป๊ป กล่าวถึงประเด็นนี้ด้วยก่อนนำทีมบุกเยือน แอร์เบ ไลป์ซิก ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้าย นัดแรก วันพุธนี้

ข่าวกีฬาฟุตบอล

“ผมไม่ได้โง่ที่จะพูดว่า แบร์นาร์โด้ คือแบ็กซ้าย แต่เขาสามารถเล่นได้ การดวลตัวต่อตัวเขาก็คือกองหลังที่ดี เว็บสล็อต UFABET เว็บตรง2023 เราเคยทำแบบนี้มาแล้วในอดีตร่วมกับ (โอเล็กซานเดอร์) ซินเชนโก้ และ (ฟาเบียน) เดล์ฟ”

“คนพากันบอกว่าเราเสียประตูจากฝั่งซ้ายเพราะ แบร์นาร์โด้ เล่นตรงนั้น แต่คนก็ไม่เห็นเราทำในสิ่งที่เราทำกับการเจอ น็อตติ้งแฮม ด้วยการที่มี แบร์นาร์โด้ ช่วยเราตรงนั้น” เป๊ป กล่าว

ติดตามข่าวกีฬา ข่าฟุตบอล และอื่นๆที่น่าสนใจได้ที่นี่ : แฟนผีรอลุ้น “กลุ่มทุนกาตาร์” เตรียมยื่นซื้อทีม “แมนยูฯ” เร็วๆ นี้ พร้อมสู้ราคาแม้สูงลิบ

สล็อตออนไลน์ 666

เว็บไซต์ที่ครบเครื่องในเรื่องของการให้บริการเล่นสล็อตออนไลน์มากที่สุดต้องเว็บ สล็อตออนไลน์ 666

การให้บริการของเว็บไซต์ในการเล่นสล็อตออนไลน์นั้นแต่ละเว็บก็จะมีความแตกต่างกันออกไป บางเว็บไซต์อาจจะมีการให้บริการที่ดีและใส่ใจดูแลลูกค้ามาก ๆ แต่บางเว็บไซต์ก็เกิดความบกพร่องในเรื่องนี้เช่นเดียวกันทำให้ผู้เล่นหลายคนอาจเกิดความผิดหวังในการเล่นเว็บไซต์เหล่านี้ได้เช่นเดียวกัน แต่ถ้าหากว่าผู้เล่นต้องการเลือกเว็บไซต์ที่มีการให้บริการเกี่ยวกับสล็อตออนไลน์ได้อย่างรอบด้านขอแนะนำว่าให้เลือกเล่นเว็บ สล็อตออนไลน์ 666 เพราะเว็บไซต์นี้ได้มีมองเห็นในเรื่องของความต้องการของผู้เล่นมาเป็นอันดับแรก ทำให้เกิดความใส่ใจในการให้บริการอย่างรอบด้าน ถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่ตรงกับความต้องการของผู้เล่นมากที่สุดก็ว่าได้ ยิ่งมาพร้อมในรูปแบบของการเล่น เกมสล็อตเว็บตรง ที่เป็นตัวการันตีกว่าเกมสล็อตออนไลน์ของเว็บไซต์นี้สามารถแตกรางวัลในการเล่นได้อย่างง่าย ๆ อีกด้วย นอกจากการแตกรางวัลในการเล่นที่ง่ายแล้วเว็บไซต์นี้ยังมีความพร้อมทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความสนุก ด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิ์ภาพ และด้านของความปลอดภัย

สล็อตออนไลน์ 666

ผู้เล่นสามารถเชื่อมั่นในเว็บ สล็อตออนไลน์ 666 ว่าเป็นเว็บที่ดีและมีคุณภาพได้อย่างไร

เว็บ สล็อตออนไลน์ 666 เป็นเว็บเกมสล็อตออนไลน์ที่มีความพร้อมในทุกเรื่องอย่างรอบด้าน และสิ่งที่ทำให้เว็บไซต์นี้สามารถเชื่อถือได้ก็คือ การที่เว็บไซต์นี้เป็นเว็บที่ถูกต้องตามกฎหมายทำให้ผู้เล่นสามารถไว้วางใจได้ว่าการเลือกเล่นเว็บไซต์นี้ไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของการหลอกลวง เพราะไม่ใช่เว็บพนันออนไลน์เถื่อนที่ไม่ดีและไม่มีคุณภาพ เว็บไซต์นี้มีที่มาที่ไปและมีความทันสมัยในเรื่องของการให้บริการอย่างรอบด้านการเลือกเล่นเว็บไซต์นี้ผู้เล่นสามารถโหลด สล็อตเว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ มาไว้ในเครื่องได้เลยเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่บอกเลยว่า สะดวกกับผู้เล่นมาก ๆ แน่นอน มาดูกันว่านอกจากความสะดวกแล้วยังมีอะไรอีกบ้างที่เป็นผลดีจากการโหลดเว็บไซต์นี้มาไว้ในเครื่อง

  1.       หากมีโปรโมชั่นดี ๆ ผู้เล่นจะได้รับการแจ้งเตือนในทันที ทำให้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญในการเลือกเล่นเว็บไซต์นี้
  2.       ผู้เล่นได้รู้เรื่องต่าง ๆ ของเว็บไซต์นี้ได้เป็นคนแรก เพราะทันทีที่มีการอัพเดทสิ่งต่าง ๆ ระบบจะทำการแจ้งผู้เล่นในทันที ทำให้ไม่พลาดเรื่องดี ๆ หรือกิจกรรมดี ๆ ในการเล่นเว็บไซต์นี้อย่างแน่นอน
  3.       ผู้เล่นจะได้สนุกกับการเล่นเกมสล็อตออนไลน์ที่มีการออกมาใหม่ก่อนใครได้ในทันที เพราะเมื่อมีเกมใหม่เข้ามาระบบจะทำการรายงานผู้เล่นทันที หากเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการลองอะไรใหม่ ๆ ถือว่าช่องทางนี้ตอบโจทย์กับผู้เล่นได้อย่างมาก ๆ 

สล็อตเว็บตรง-ไม่ผ่านเอเย่นต์

สล็อตออนไลน์ จริงใจมั่นใจในความมั่นคงมั่งคั่งบนฐานะการเงินที่ร่ำรวย

ในการพิจารณาเลือกใช้บริการกับเว็บไซต์เพื่อเล่น สล็อตออนไลน์ 666 นั้นสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องของฐานะทางการเงินของเว็บ สล็อตออนไลน์ เว็บตรง 2023 ที่มีความมั่นคงมั่งคั่งมีความร่ำรวย สามารถสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกทุกคนได้เป็นอย่างดี ว่าจะได้รับเงินจริงได้รับเงินอย่างรวดเร็วได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยไม่มีการโกงไม่มีบิดพริ้ว ซึ่งพิจารณาได้เลยจากหน้าเว็บไซต์ สล็อตออนไลน์ วอเลท ว่ามีการออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน มีสีสันสวยงามระบบเติมเงินถอนเงินสดเป็นระบบอัตโนมัติหรือไม่ สามารถเชื่อถือเชื่อมั่นได้มากน้อยแค่ไหน หรือเราจะเข้าไปดูรีวิวในโลกอินเตอร์เน็ตก็ได้เป็นการเพิ่มความมั่นใจได้มากยิ่งขึ้น

“โจ ไบเดน” แถลงนโยบายประจำปี เรียกร้องคองเกรสจับมือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

“โจ ไบเดน” แถลงนโยบายประจำปี เรียกร้องคองเกรสจับมือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

ประธานาธิบดี โจ ไบเดน แห่งสหรัฐฯ กล่าวแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภา หรือ “สเตท ออฟ เดอะ ยูเนียน” ประจำปี ที่อาคารรัฐสภาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่น (8 ก.พ.) ท่ามกลางความแตกแยกทางการเมือง โดยเรียกร้องสภาคองเกรสให้ทำงานร่วมกับเขา เพื่อร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสร้างความสมานฉันท์ภายในชาติ

ในการปราศรัยความยาว 73 นาที นายไบเดน พยายามฉายภาพของสหรัฐฯ ที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นอย่างมากในช่วง 2 ปีที่เขาดำรงตำแหน่ง จากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำ และการระบาดของโควิด-19 ไปสู่การจ้างงานจำนวนมาก และประชาธิปไตยที่รอดพ้นจากการทดสอบครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามกลางเมือง

ในการแถลงนโยบายประจำปีครั้งแรกหลังจากที่รีพับลิกันเข้าคุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเดือน ม.ค. ไบเดน เรียกร้องให้สภาชิกสภาคองเกรสซึ่งมีความแตกแยกกันอย่างหนัก ก้าวข้ามความเห็นต่าง และหันมาร่วมมือกันทำงานเพื่อชาวอเมริกัน

อย่างไรก็ตาม ผู้นำสหรัฐฯ ยังต้องพิสูจน์ข้อเรียกร้องดังกล่าวด้วยการโน้มน้าวให้สภาคองเกรสยอมขยายเพดานหนี้ 31.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้สำเร็จภายในไม่กี่เดือนข้างหน้า เพื่อป้องกันไม่ให้สหรัฐฯ ต้องผิดนัดชำระหนี้

โจ ไบเดน

ทำเนียบขาวยืนยันว่า ไบเดน มองเรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นที่เจรจาต่อรองไม่ได้ ในขณะที่พรรครีพับลิกันเรียกร้องให้รัฐบาลตัดลดงบประมาณส่วนอื่นๆ เพื่อแลกกับการสนับสนุนมาตรการดังกล่าว

เขากล่าวด้วยว่า เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ประชาธิปไตยเผชิญกับภัยคุกคามรุนแรง ซึ่งเป็นการอ้างถึงเหตุรุนแรงเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ที่มีกลุ่มต่อต้านบุกรุกอาคารรัฐสภาสหรัฐฯ ซึ่งจนถึงวันนี้ก็ยังมีความบอบช้ำปรากฏอยู่ แต่ไม่ได้สร้างความเสียหายต่อประชาธิปไตยของอเมริกา นอกจากนี้ยังมีความท้าทายจากโรคระบาดใหญ่โควิด-19 ที่ทำให้ต้องปิดโรงเรียนและธุรกิจต่างๆ เศรษฐกิจหยุดชะงัก แต่สุดท้ายแล้วสหรัฐฯ ก็ยังสามารถเอาชนะได้ และอ้างว่ารัฐบาลของเขาสามารถสร้างงานใหม่ 12 ล้านตำแหน่ง ในเวลา 2 ปี ซึ่งมากกว่าประธานาธิบดีทุกคนที่มีการทำงานในวาระ 4 ปี

ผู้นำสหรัฐฯ ยังกล่าวถึงข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจ โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำลายความไว้วางใจของประชาชน จะต้องถูกดำเนินคดี พร้อมทั้งเสนอให้เพิ่มการฝึกอบรมที่จำเป็นและกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย

ผู้นำสหรัฐฯ กล่าวถึงจีนว่า เขาเปิดกว้างที่จะทำงานร่วมกับจีน เพื่อพัฒนาผลประโยชน์ของอเมริกาและเป็นประโยชน์ต่อโลก แต่หากจีนคุกคามอธิปไตยของสหรัฐฯ สหรัฐฯ ก็พร้อมจะปกป้องประเทศของเรา

นอกจากนี้ ไบเดนยังกล่าวถึงการสู้รบในยูเครน โดยเน้นย้ำถึงการสนับสนุนของสหรัฐฯ ต่อยูเครนในการเผชิญกับการรุกรานของรัสเซีย ในขณะที่สงครามใกล้จะครบรอบหนึ่งปี เขากล่าวว่า อเมริกาคือผู้นำในการรวมพันธมิตรนาโตและทั่วโลกเพื่อร่วมกับชาวยูเครนในการต่อต้านรัสเซีย

ด้านคณะทำงานของนายไบเดนมองว่าสุนทรพจน์ครั้งนี้จะดึงดูดผู้ชมหลายล้านคน และอาจจะเป็นการแถลงทางโทรทัศน์ของนายไบเดนครั้งใหญ่ที่สุดประจำปี ถือเป็นก้าวสำคัญก่อนการหาเสียงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีครั้งที่สอง ที่คาดว่าจะเปิดตัวในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

ไบเดนมีอายุครบ 80 ปีเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา และหากได้รับเลือกอีกครั้ง เขาจะมีอายุ 82 ปีเมื่อเริ่มดำรงตำแหน่งในวาระที่สอง

ในแบบสำรวจความคิดเห็นของ รอยเตอร์ / อิปซอส เมื่อวันอาทิตย์ คะแนนนิยมของนายไบเดนขยับสูงขึ้นหนึ่งจุดเป็น 41% ซึ่งใกล้เคียงกับระดับต่ำสุดในตำแหน่งประธานาธิบดีของเขา โดยชาวอเมริกัน 65% เชื่อว่าประเทศกำลังเดินผิดทาง เทียบกับ 58% ในปีก่อนหน้า

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ซินเจียงมี ‘หน่วยธุรกิจในตลาด’ มากกว่า 2.2 ล้านราย

เปิดรายได้ต่อคืน ต้าวหยอง หมอลำเงินล้าน ยอมรับลงของจนดัง ทำคนในวงหมั่นไส้

เรียกได้ว่าเป็นแดนเซอร์ตัวท็อปของวงการหมอลำ สำหรับหนุ่มน้อยเสน่ห์ล้นเวที ต้าวหยอง ระเบียบวาทะศิลป์ ฉายาเอวหวาน 4G แดนเซอร์เงินล้าน

ล่าสุดออกมาโต้ข่าวเม้าท์ผ่านรายการ คนดังนั่งเคลียร์ ทางช่อง 8 ว่าเลือกรับแต่พวงมาลัยหลักแสน แถมยังเอาใจแม่ยกไม่ทั่วถึงจนมีกระแสดราม่า

อาจจะมีคนเพิ่งรู้จักต้าวหยอง ช่วยเล่าประวัติส่วนตัวคร่าวๆ ได้ไหม?

บ้านเกิดผมอยู่ที่ จ.กาฬสินธุ์ เป็นคนคำม่วง บ้านโนนค้อครับ ผมเป็นเด็กบ้านๆ ตอนนั้นผมเรียนใกล้จบพอดี แม่ก็อยากให้ผมมาเต้นมาร้องเหมือนพี่ชาย เพราะพี่ชายมาอยู่ก่อนผมอยู่แล้วครับ

ไม่มีใครเตือนเหรอว่ามาทำงานกรุงเทพฯ อาจจะถูกหลอก หรือเอาไปขายได้?

แม่มั่นใจว่าอยู่กับพี่แล้วคงปลอดภัยครับ ก็เป็นตามที่แม่บอก แต่ผมไม่ชอบการมาเต้น มาร้อง มารำเลย

ตอนแรกที่มาอยู่ในวงระเบียบวาทะศิลป์ เห็นเขาซ้อมเต้น เราไม่ชอบเลยเหรอ อาชีพแบบนี้?

คือผมโดนบังคับมาด้วยแหละครับ แต่พอมาก็ทำให้มันเต็มที่ พอเข้ามาเสร็จ ก็อึ้งเลย (หัวเราะ) เพราะคนเยอะมาก เป็นร้อย

ต้าวหยอง หมอลำเงินล้าน

แต่ว่าที่เข้ามา เธอมาเริ่มต้นแล้วมาเด่นกว่าคนอื่น เขาคิดกันไหมว่าต้องมีเส้น มีสาย?

ถ้าถามว่ามีคนหมั่นไส้ไหม ก็มีครับ แต่เขาอาจจะไม่แสดงอาการออกมา แต่อาจจะจับกลุ่มกันนินทาอะไรประมาณนี้ครับ

เราพยายามทำตัวเองให้ดูเด่นกว่าเพื่อน หรือเราแค่มีความตั้งใจกว่าคนอื่น?

ผมก็ทำตัวปกติครับ เต้นตามเพื่อนปกติ ก็มีคนมาถ่ายคลิปแบบนี้แหละครับ มันก็เลยแบบมีคนรู้จักขึ้นมา

เขาบอกว่าจู่ๆ เราดัง เพราะเรามีของดี ของขลัง ไปลงนะหน้าทองอะไรมาหรือเปล่า?

ไม่มีครับ ผมไม่ได้ลงอะไรเลย แต่เคยมีไปลงลิ้นครับ แปะทองครับ เคยไปแปะรอบเดียวครับ

ได้ข่าวว่าพอดัง เขาเลยให้ไปร้องเพลง แต่เขาเม้าท์กันว่าเสียงหลงคีย์หลุดจริงไหม?

จริงครับ เพราะว่าเข้ามาผมไม่มีอะไรเลย นับจากศูนย์ทุกอย่างเลย แต่พอผมร้องเพลงออกไป เพลงเพี้ยนไม่ลงคีย์ ก็มีคนด่าคนนั้นคนนี้ ผมก็บอกไม่เป็นไรหรอก ด่าก็ด่าเลย ยิ่งด่ายิ่งดัง (หัวเราะ)

ความจริงอยากเป็นนักร้องไหม พอมาถึงขั้นนี้แล้ว?

อยากเป็นครับ เพราะว่าเรามาถึงขนาดนี้แล้ว เราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ดี

ได้ข่าวว่ามีค่ายใหญ่ๆ มาทาบทามเธอใช่ไหม?

มีครับ ทักส่วนตัวมาเลยก็มี ถามพ่อมีทองอยู่ 5 บาทนะ แล้วก็มีเงินอยู่หนึ่งก้อน ถ้าผมไปอยู่ด้วยจะเอาอันนี้มาให้พ่อ

ถ้ามีคนมาให้ 10 ล้าน ออกจากระเบียบวาทะศิลป์?

เงิน 10 ล้านกับเป็นแดนเซอร์ เพราะว่าเราเก็บเล็กผสมน้อยดีกว่า ถ้าเอา 10 ล้าน หมดไปเราจะไปไหนต่อ (หัวเราะ)

แสดงว่าต่อให้มีเงินมากมายเท่าไร ใครมาชวนไปอยู่ที่ไหน ต้าวหยองคิดว่าชีวิตปัจจุบันนี้ดีอยู่แล้วเหรอ?

เพราะว่าเราทำตรงนี้เรารู้สึกสบายใจ มีความสุข หลังจากที่ผมไม่ชอบ ไม่อะไรเลย ผมก็รู้สึกมีคนมาหาแต่ละจังหวัด เขามาด้วยความเต็มอกเต็มใจจะมาหาผม ผมก็ดีใจแบบสุดๆ เลย

บางพวงมาลัยเป็นล้านเลยจริงไหม?

ไม่ถึงล้านครับ บางพวงก็ 5 หมื่นถึงแสนครับ

รายได้คืนหนึ่งได้ข่าวว่า 3 ล้านจริงไหม?

เยอะไปครับ (หัวเราะ)

แต่มันก็ได้เป็นล้าน เห็นวันเกิดเธอก็ได้ล้านขึ้นแล้ว?

ใช่ครับ ไม่ถึงกับเป็นพวงมาลัย มันเป็นสตรีมไลฟ์สด ซื้อบัตรกลุ่มปิดเข้าชม มีแหวนบ้าง มีสร้อยคอทองคำบ้าง

สถิติที่เราจำได้ ได้เยอะสุดราคาเท่าไร?

1.4-1.5 ล้านครับ

เราเลือกพวงมาลัยเอาแต่พวงโตจริงไหม?

ไม่จริงครับ ผมจะไม่เจาะจงให้เยอะ ใครให้น้อยกว่า ผมจะไปทุกมุมของเวทีครับ อย่างเด็กมาผมก็ไม่มองข้ามนะครับ ใครมาแทรกผมก็จะไม่เอา ผมจะเอาของคนที่เขามารอก่อน

เกมแอคชั่นสุดไซไฟ Scars Above เปิดปรากฏการณ์ดาวยักษ์เอเลี่ยนเยือนโลกกุมภาพันธ์นี้

มีอะไรรออยู่ในโครงสร้างมหึมาที่โผล่เข้าในวงโคจรของโลก Prime Matter และทีมสร้างเกม Mad Head Games

จะพาเกมเมอร์ไปพิสูจน์ให้เห็นกันผ่านเกมเพลย์ใหม่จาก Scars Above ไอพีแอคชั่นผจญภัยสุดไซไฟมุมมองบุคคลที่สามกันเดี๋ยวนี้แล้ว เจ้าสิ่งที่เหล่านักวิทยาศาสตร์และวิศวกรเรียกว่า “The Metahedron” คืออะไรกันแน่ เหตุใดมันถึงสร้างความตกตะลึงให้กับโลก คลิปด้านล่างจะเฉลยความลับทั้งหมด เกมสล็อต รวมถึงการทำภารกิจของ Dr Kate Ward หนึ่งในสมาชิกของ The Sentient Contact Assessment and Response team (SCAR) ในการสำรวจดาวเคราะห์ลึกลับจากนอกระบบสุริยะ

Scars Above

Kate ในฐานะนักบินอวกาศและนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช่ทหารจะมีอาวุธและอุปกรณ์ครบมือให้ใช้ในมิชชั่นหาคำตอบเบื้องหลังการปรากฏตัวของ “The Metahedron” ตัวเกมมาพร้อมระบบคราฟต์ไอเท่ม มีแก็ดเจทให้ใช้สแกนตรวจสอบวัตถุและโครงสร้างต่าง ๆ เนื้อเรื่องมีบรรยากาศของนิยายวิทยาศตร์อยู่อย่างเต็มเปี่ยม บนโลกเอเลี่่ยนขนาดมหึมาคือสภาพแวดล้อมสุดอันตรายที่มีทั้งความสวยงามและเป็นภัยคุกคามในเวลาเดียวกัน ในการเอาชีวิตรอดผู้เล่นจะต้องครีเอทหนทางของตัวเอง

Scars Above พร้อมพาเกมเมอร์ไปเผชิญหน้ากับเอเลี่ยนบน PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One และ PC (ผ่าน Steam) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 22023

อ่านข่าวเพิ่มเติม : Bandai Namco เปิดโอกาสนำซีรีส์ Tales กลับมา ถ้ามีเสียงเรียกร้องจำนวนมาก

แฟนผีรอลุ้น “กลุ่มทุนกาตาร์” เตรียมยื่นซื้อทีม “แมนยูฯ” เร็วๆ นี้ พร้อมสู้ราคาแม้สูงลิบ

แฟนผีมีเฮ! เผย “กลุ่มทุนกาตาร์” เตรียมยื่นข้อเสนอซื้อทีม “แมนยูฯ” ในอีกไม่กี่วัน คาดพร้อมสู้ราคาที่ถูกตั้งไว้สูงลิบ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เดลี เมล์ สื่อดังเมืองผู้ดีรายงานว่า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทีมชั้นนำของพรีเมียร์ลีก อังกฤษ กำลังจะมีกลุ่มทุนจากกาตาร์เข้ามายื่นข้อเสนอขอซื้อทีมจาก “ตระกูลเกลเซอร์” เจ้าของสโมสรชาวอเมริกันในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ ในรูปแบบของการเทคโอเวอร์ ไม่ใช่แค่ถือหุ้นบางส่วน สล็อตออนไลน์เว็บตรง แม้ถูกตั้งราคาไว้สูงถึงประมาณ 6,000 ล้านปอนด์ (246,000 ล้านบาท)

ข่าวฟุตบอล

แหล่งข่าวระบุว่า กลุ่มทุนจากกาตาร์ พร้อมยื่นข้อเสนอให้พิจารณาก่อนถึงเส้นตายที่ ตระกูลเกลเซอร์ กำหนดไว้ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยมั่นใจว่าข้อเสนอของพวกเขาจะดีกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ พร้อมเผย 2 แผนงานเบื้องต้นว่าจะช่วยสนับสนุนด้านเงินทุนให้กับ แมนยูฯ ในโครงการปรับปรุงสนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด มูลค่า 2,000 ล้านปอนด์ (82,000 ล้านบาท) รวมถึงมีงบให้ เอริก เทน ฮาก ใช้เสริมทัพในตลาดนักเตะรอบต่อๆ ไป เพื่อสร้างทีมกลับมาไล่ล่าความสำเร็จอีกครั้ง

สำหรับ แมนยูฯ ตกเป็นข่าวว่าได้รับความสนใจจากหลายกลุ่มทุนที่ต้องการเทคโอเวอร์ ทั้งจากตะวันออกกลาง, สหรัฐอเมริกา แต่มีเพียง เซอร์ จิม แรทคลิฟฟ์ มหาเศรษฐีอันดับ 1 ของสหราชอาณาจักร เจ้าของและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อิเนออส (Ineos) บริษัทเคมีภัณฑ์ข้ามชาติยักษ์ใหญ่ที่เป็นแฟนบอล “ปิศาจแดง” ซึ่งประกาศตัวอย่างเป็นทางการว่าสนใจซื้อทีม เมื่อเดือนมกราคม

อ่านข่าวเพิ่มเติม : กูรูเสียงแตกปืน-เรือใครแชมป์พรีเมียร์ฯ

สล็อตออนไลน์ วอเลท

สล็อตออนไลน์ วอเลท ที่สะดวกสบายสำหรับคนที่ไม่มีธนาคารต้องการทำเงิน

เล่น สล็อตออนไลน์ วอเลท ที่มีรูปแบบการเล่นง่ายและหาเงินได้ทุกวัน โดยวิธีการเล่นบาคาร่าให้ได้โบนัสเยอะที่สุด และยังเป็นเว็บที่สะดวกสบายสำหรับคนที่ไม่มีธนาคารแต่ได้ทำการสมัครวอลเล็ตไว้ สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย ไม่ยากสำหรับหลายคนที่กำลังมองหาเทคนิคและวิธีการทำกำไร

จำเป็นต้องศึกษาเทคนิคและวิธีการต่างๆจาก สล็อตออนไลน์ จากนักพนันที่เป็นเซียนสล็อตมาใช้ในการเดิมพันเล่นสล็อตจากการหมุนในแต่ละครั้ง เพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะของเราให้มากยิ่งขึ้น มักจะไม่แน่นอนบางวันก็เล่นได้ตนก็ออกไปกรรมแต่บางวันก็เสียเปล่า ส่งผลให้กำไรในแต่ละการเล่นนั้นไม่แน่นอนเพราะเราไม่รู้จักช่วงเวลาของเกมนั้นว่าจะแตกเวลาไหน

 สล็อตออนไลน์ วอเลท

สล็อตออนไลน์ วอเลท เจ้าใหญ่ที่สะสมความมั่นคงมาอย่างยาวนานการันตีด้วยผู้เล่น

เป็นค่าย สล็อตออนไลน์ วอเลท ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพราะปัจจุบันมีค่ายสล็อตออนไลน์เปิดตัวใหม่ๆเยอะมากและมีปัญหาตามมาเช่น การเล่นสล็อตแล้วได้เราไม่ยอมจ่าย ระบบถอนช้า ปิดหนี ปัญหาเหล่านี้มีมากมายสมาชิกเลือกที่จะกลับมา

เลือกใช้บริการที่ค่าย สล็อตแตกง่าย ของเราสมาชิกส่วนใหญ่ชอบที่จะเข้ามาเดิมพันสล็อตของเราชื่นชอบการทำงานของทีมงานสนับสนุนของเรา ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณตลอดแทบทุกเวลา ปัจจุบันค่ายสล็อตออนไลน์เกิดขึ้นมากมาย และนี่ไม่กี่ค่ายที่มีมาตรฐานที่ดี

สล็อตแตกง่าย

สล็อตออนไลน์ที่มีมาตรฐานมากที่สุด ไม่เคยมีประวัติการโกง บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์

หากท่านเล่นกับค่ายเอเยนต์ท่านอาจจะพบปัญหามากมายไม่ว่าจะโดนโกงถูกเบี้ยวเงินไม่จ่าย หากคุณกังวลเรื่องการโดนโกง สล็อตออนไลน์ วอเลท ของเรามีการเงินที่มั่นคง อีกทั้งเป็นค่ายสล็อต ที่มีเกมครบวงจร มารวมในที่เดียว สำหรับวันนี้พร้อมรับสิทธิพิเศษโปรโมชั่นและโบนัส พร้อมแจกเครดิตฟรีมากมาย

ยังสร้างประสบการณ์ให้ผู้เล่นใหม่ สล็อต ยอดนิยม ที่มีเราอยู่เราใส่ใจและดูแลลูกค้าทุกท่านเสมือน vip เรามีประสบการณ์ในการให้บริการมากกว่าสามปีซ้อน คุณก็สามารถเข้าร่วมเดิมพันในสล็อตออนไลน์โดยไม่ต้องดาวน์โหลดลงเครื่องเพียงแค่สมัครและเริ่มเล่น สล็อตออนไลน์ของเราได้ทันที ไม่เคยมีประวัติเสียลูกค้าเล่นบาคาร่าออนไลน์ได้มากแค่ไหนถอนทันทีและตรงเวลาเสมอ